Translate

måndag 14 december 2015

Så har åter ett år gått och ännu kvarstår frågan om vindkraftsverken får byggas eller inte.
Mark- och miljödomstolen i Nacka lämnade ärendet vidare till regeringen i början av detta år.
Riksantikvarieämbetet reserverar sig mot projektet, de befarar att Falun riskerar sitt Världsarv om detta genomförs.
Efter otaliga kontakter med berörda instanser väntar vi nu på ett för vår del positivt besked.

 
Vi önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar