Translate

tisdag 1 oktober 2013

Hej!

Vilket långt och härligt sommarlov det blev. Debatten ang vindkraften fortsätter dock. Nedan finns ett intressant inlägg kring ämnet. Läs gärna om ni inte sett det i tidningen tidigare!
Vad händer när de statliga subventionerna tas bort? De förväntas försvinna senast 2016 enligt artikeln.
http://www.dt.se/opinion/insandare/1.6329713-reflektion-over-ett-vindkraftsprojekt

För övrigt ligger vårt ärende nu hos Miljödomstolen i Nacka. Det är 14 privatpersoner ,  föreningen Rädda fäbodarna i östra Sundborn från vindkraft samt Sunborn Vind AB som har överklagat Länsstyrelsen i Dalarnas beslut.

Det börjar komma varningar från läkarhåll ang vindkraftens skadliga påverkan.
I senaste numret av Läkartidningen (2013-08-06) varnar två specialister på ÖNS (Öron/Näsa/Hals) för infraljudet från vindkraftverk.
Rubriken är: ”Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk” och ingressen är ”Infraljud från vindkraftverk påverkar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller annan typ av central sentitisering. Regelverket för nyetablering av vindkraftverk bör revideras med hänsyn tagen till denna omständighet, anser artikelförfattarna. ”

Härnedan finns några viktiga länkar som Föreningen Svenskt Landskapsskydd har sänt idag

Striden är het i Göteborg. Det vore bra med några kraftiga kommentarer. Gå in på länken och ge ditt bidrag.
 
Miljöpartiet kör sin kampanj över landet om lokalt ägande. Nu när bolagen börjar dra sig tillbaka är det dags att
försöka få enskilda konsumenter att köpa andelar. Här vore det bra med din röst.
 
Föreningen Livskvalitet Ede/Stöde Socken behöver din hjälp till deras namninsamling mot etableringen i deras trakt.
 
Europeiska Medborgarinitiativet (ECI) har startat ett upprop mot ensidiga, ineffektiva energisatsningar med
förhoppningen om en miljon röster innan november
 
I Danmark har flera kommuner satt stopp för fler vindkraft i avvaktan på utredning om hur farliga vindkraften är.
 
Uppmärksammas bör även Waubra Foundations nya hemsida. Den australienska organisationen som söker samla
vetenskaplig fakta utifrån de påverkningar som observerats på närboende till vindkraft.
 
Christina