Translate

lördag 21 december 2013


God Jul
 
och
 
Gott Nytt År
 
tillönskas
 
Er alla
 
genom Christina


tisdag 1 oktober 2013

Hej!

Vilket långt och härligt sommarlov det blev. Debatten ang vindkraften fortsätter dock. Nedan finns ett intressant inlägg kring ämnet. Läs gärna om ni inte sett det i tidningen tidigare!
Vad händer när de statliga subventionerna tas bort? De förväntas försvinna senast 2016 enligt artikeln.
http://www.dt.se/opinion/insandare/1.6329713-reflektion-over-ett-vindkraftsprojekt

För övrigt ligger vårt ärende nu hos Miljödomstolen i Nacka. Det är 14 privatpersoner ,  föreningen Rädda fäbodarna i östra Sundborn från vindkraft samt Sunborn Vind AB som har överklagat Länsstyrelsen i Dalarnas beslut.

Det börjar komma varningar från läkarhåll ang vindkraftens skadliga påverkan.
I senaste numret av Läkartidningen (2013-08-06) varnar två specialister på ÖNS (Öron/Näsa/Hals) för infraljudet från vindkraftverk.
Rubriken är: ”Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk” och ingressen är ”Infraljud från vindkraftverk påverkar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller annan typ av central sentitisering. Regelverket för nyetablering av vindkraftverk bör revideras med hänsyn tagen till denna omständighet, anser artikelförfattarna. ”

Härnedan finns några viktiga länkar som Föreningen Svenskt Landskapsskydd har sänt idag

Striden är het i Göteborg. Det vore bra med några kraftiga kommentarer. Gå in på länken och ge ditt bidrag.
 
Miljöpartiet kör sin kampanj över landet om lokalt ägande. Nu när bolagen börjar dra sig tillbaka är det dags att
försöka få enskilda konsumenter att köpa andelar. Här vore det bra med din röst.
 
Föreningen Livskvalitet Ede/Stöde Socken behöver din hjälp till deras namninsamling mot etableringen i deras trakt.
 
Europeiska Medborgarinitiativet (ECI) har startat ett upprop mot ensidiga, ineffektiva energisatsningar med
förhoppningen om en miljon röster innan november
 
I Danmark har flera kommuner satt stopp för fler vindkraft i avvaktan på utredning om hur farliga vindkraften är.
 
Uppmärksammas bör även Waubra Foundations nya hemsida. Den australienska organisationen som söker samla
vetenskaplig fakta utifrån de påverkningar som observerats på närboende till vindkraft.
 
Christina

tisdag 16 april 2013

Pressens bevakning

Detta  beättade Falu Kuriren om hearingen med text och bildspel
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5786559-buller-och-ljus-oroar

Hearingen i Folkets Hus

 Se det fina inslaget  på lokalnyheterna idag
 http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/gavledala/article1163790.svt

Brev från en medlem

Tack för ett kanonbra möte!
Jag tycker nog allt kom fram på ett alldeles perfekt och proffsig sätt!
Nu hade nog SVAB satt det mest proffsiga ansikte utåt som man kan tänka sig… men jag tyckte nog inte det hjälpte…… J
Kanonbra frågor och fakta från alla!!
 
Bravo – Jag tror vi fixar detta!
Björn Ristner
 
 

Tack!

Stort tack till alla som kom till Folkets Hus och berättade för Länsstyrelsens representanter vad ni anser om vindkraftplanerna i vår vackra fäbodmiljö. Vi hoppas att de tar till sig våra argument och säger nej till projektet.
De har lovat att avge ett svar senast 15 juni.

Innan dess, passa på att njuta av våren och dessa blåsippor  som jag fotade i söndags vid Finngärds fäbodar, inte långt ifrån de planerade kraftverken.

2013-04-14 11.14.21.jpg
 
Christina Sand, ledamot i styrelsen för
 Intresseföreningen rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft
 söndag 24 mars 2013

Hearing 16 april

Hej vänner i föreningen!
Nu har vi nått ett kritiskt läge i kampen mot förstörelsen av östra Sundborn.
Länsstyrelsen har gått med på föreningens begäran om en hearing. Att det sker är mycket ovanligt.
Hearingen äger rum
tisdagen den 16 april klockan 13.00 i Karlsbyhedens Folkets Hus.
Styrelsen kommer att förbereda de viktigaste frågorna som ska ställas till Sundborn Vind – men alla frågor är viktiga. Särskilt som vi inte fått några svar tidigare.
Men det allra viktigaste är att det här mötet blir en kraftfull demonstration av motståndet mot Sundborn Vind.
Media kommer att bevaka mötet. Folkets Hus måste därför vara överfullt med motståndare. Det är också viktigt eftersom vi vet att de mindre delägarna i projektet börjar ångra sig.
Därför måste alla som har möjlighet komma till mötet - och ta med sig grannar, släkt och vänner, barn och barnbarn.
Om vi någon gång tvingas se de enorma skador vindkraftverken skapat i vår bygd är kommer var och en av oss att ångra om vi inte tog chansen att säga ifrån när vi fått möjligheten.
Med vänliga hälsningar,
Föreningen Rädda Fäbodmiljön i östra Sundborn från Vindkraft
Rolf Kroon
Ordförande

 

söndag 3 mars 2013

Vikande lönsamhet för vindkraften

 Saxat ur Göteborgsposten
Vindkraftsutbyggnaden är ett onödigt experiment som kostar mångmiljardbelopp, skriver debattörerna.

 Vindkraftsutbyggnaden är ett onödigt experiment som kostar mångmiljardbelopp, skriver debattörerna.

 
Elprisets utveckling och framtida prognoser är illavarslande för vindkraftindustrin som dras med ekonomiska problem. Flera investerare har också fryst sina utbyggnadsplaner på grund av bristande lönsamhet. Det finns inget behov av storskalig vindel i Sverige, skriver bland andra professor Marian Radetzki.
Vi har nu sett årsrapporterna för 2012 från de två vindkraftsbolagen, Arise Windpower AB och Eolus Vind AB. Trots att båda uppvisar brant fallande resultat, främst på grund av låga elpriser och låga värden på elcertifikaten, samt löper betydande risker för likviditeten vid fortsatt låga elpriser, verkar aktieanalytikerna inte fästa något avseende vid just dessa för bolagen helt avgörande fakta. Vi frågar oss varför?

Vad vet analytikerna, som inte vi vet? Är det verkligen ansvarsfullt, att rekommendera köp av vindkraftsaktier? Hur kommer det framtida resultatet för dessa bolag att påverkas av dagens prisnivå för att terminssäkra elleveranserna framöver? Vad är det som gör att såväl analytiker som vindbolag fortfarande tycks tro på högre elpriser?

Aktuella terminspriser för 2014-2018 ligger på knappt 31 öre/kWh. Det är så marknaden ser på hur priserna kommer att utvecklas. Inom branschen förutspår många att det blir dämpade elpriser flera år framöver. Budskapet om elöverskott och låga priser tycks dock inte ha nått fram till beslutfattare, aktieanalytiker och politiker.

Inget tyder på högre priser
Många hävdar, att vi snart kommer att få samma elpris i Sverige som på kontinenten. El handlas nu på tyska börsen till 42 Euro/MWh, motsvarande 35 öre/kWh, för kommande år, det vill säga blott fyra öre mer än i Norden. Redan i dag har Tyskland och Danmark behov att exportera el till Sverige och Norge, när de har hög vindkraftproduktion.

Värdet på elcertifikaten har justerats upp något de senaste månaderna, främst för att Norge senarelagt sin planerade utbyggnad av vatten- och vindkraft. När utbyggnaden kommer igång lär värdet på elcertifikaten vika. Skogsbolaget Holmen har beslutat att inte investera i vindkraft eftersom förväntad prisutveckling inte ger någon lönsamhet på flera års sikt. I Västerbotten finns fem planerade områden för vindkraft, där alla tillstånd för byggnation finns på plats, men varken Vattenfall eller de andra exploatörerna bygger, på grund av alltför låga elpriser.

De europeiska elpriserna är satta under press av det sjunkande världsmarknadspriset på kol som USA exporterar i ökande grad när skiffergasen ersätter kolet i landets energiproduktion. Detta sätter press nedåt på kolpriset och därmed på elpriset i Europa. EU:s politiska oförmåga att stabilisera priset på utsläppsrätter under gångna år gör en snar prishöjning på denna marknad osannolik.

Risk för stora förluster
Föreningen Svenskt Landskapsskydd har tillsammans med andra, under lång tid varnat för vindkraftens bristande lönsamhet. En verksamhet vars intäkter till 40 procent är direkt beroende av politiska beslut om bidrag lever mycket farligt. Erfarenheterna från Spanien och USA av stödsystemens instabilitet borde skrämma vindkraftsinvesterarna.

Inte bara vindkraftens investerare riskerar dock att förlora sina insatser. Betydligt bredare samhällsekonomiska intressen kommer att bli lidande av de sanslösa offentliga planerna på vindkraftsutveckling.

Ansvariga politiker står inför besvärande förklaringsuppgifter. Just nu ägnar de stor kraft åt att förklara Vattenfalls vidlyftiga investeringar som fördyrat elen i Sverige. I nästa vända får de förklara varför konsumenternas nätavgift måste höjas för att bygga ut de smarta elnät som vind- och solel kräver. Det är svårt nog att motivera hushållens ökade kostnader för elcertifikat, när inget egentligt behov av dessa föreligger.

Vi ser inte någon ljus framtid för vindkraften i Sverige. Det finns inget behov av storskalig vindel, och ingen kommersiell lönsamhet i branschen, ens i ett längre perspektiv. Vi är upprörda över att svenska hushåll ska tvingas subventionera vindkraftexport till andra länder samtidigt som vår egen miljö tar stryk. De närmast ofattbara mångmiljardbelopp vi kastar bort på detta onödiga experiment med landsbygdsbefolkningen, hushållens ekonomi och landskapet, behövs för betydligt mer angelägna ändamål i Sverige i dag.

Marian Radetzki
professor i nationalekonomi
Björn Törnvall
före detta bankdirektör
Jonny Fagerström
föreningen Svenskt Landskapsskydd

lördag 2 mars 2013

Dalademokraten idag, 2 mars

Kräver svar om vindkraftparken FALUN/ SUNDBORN

Husägare kring sjön Logärden anser att de inte får svar på frågor om den planerade vindkraftparken i området. Nu vill de att länsstyrelsen ordnar ett möte mellan dem och Sundborn vind AB.

– De svarar inte på våra frågor, därför kan jag inte svara på hur det ska bli, säger Christina Sand, styrelseledamot i föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft.
Föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft vill att länsstyrelsen anordnar en officiell hearing med företaget Sundborn Vind AB.
Föreningen skriver i ett brev till länsstyrelsen att Sundborn vind konsekvent vägrat att besvara frågor från de som berörs av den planerade vindkraftparken.
– De säger att svaren på frågorna finns i miljökonsekvensbeskrivningen, men det är inte sant, säger Christina Sand.
Sundborn vind har ansökt om att bygga tio vindkraftverk väster om sjön Logärden.
Ansökan behandlas av länsstyrelsen och enligt miljöhandläggaren Eva Staffansson kan myndighetens beslut komma i april.
Christina Sand säger att hon har många frågor om det planerade vindkraftprojektet som inte besvaras i företagets miljökonsekvensbeskrivning. Det gäller bland annat hur miljön och djurlivet kommer att påverkas.
I brevet till länsstyrelsen pekar föreningen på flera uppgifter i ansökan som de anser vara felaktiga.
Eva Staffansson säger att det finns en möjlighet för länsstyrelsen att hålla ett offentligt sammanträde innan något beslut tags i frågan om vindkraftparken.
Det kan bli aktuellt om det finns oklarheter som är av betydelse för beslutet. Det kan till exempel vara att nya uppgifter kommit fram eller att det finns oklarheter i ansökan.
Eva Staffansson säger att det är ytterst ovanligt att det sker och att det inte är beslutat om det kan bli aktuellt i det här fallet.
DD har försökt nå Sundborn vinds styrelseordförande Bo Gustavsson utan framgång.


Erik Jerdén

Ansökan om hearing


                                                                                       26 februari 2013

Länsstyrelsen i Dalarnas län,    dalarna@lansstyrelsen.se   
791 84 FALUN
 
Vindkraftshearing
Vi, föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft (Rffv),  föreslår att länsstyrelsen anordnar en officiell hearing med Sundborn Vind AB, sakägarna samt övriga intresserade. Hearingen bör ske under länsstyrelsen ordförandeskap, förslagsvis med ordföranden i miljöprövningsdelegationen  som hearingens ordförande. Anledningarna  till detta förslag är många, nedan redovisas några av dem.
 
Sundborn Vind AB (SVAB) har allt sedan början av tillståndsprocessen konsekvent vägrat att kommunicera med sakägarna. Något samråd om det nu aktuella projektet har inte ägt rum. Samrådet maj 2010 avsåg ett helt annat projekt med andra , mindre verk och med annan lokalisering. Man har konsekvent vägrat att besvara de flesta av sakägarnas mycket välmotiverade frågor om den nu aktuella etableringen. Man har påstått att våra frågor finns besvarade i SVAB:s ansökan med miljökonsekvensbeskrivning, vilket inte är sant. Man har inte levt upp till miljöbalkens krav, varken till dess grundkrav eller specifika ”måsten”. Några exempel.
 
v  Något samråd som miljöbalken föreskriver har inte ägt rum. Vi tror att enda sättet att få SVAB att ställa upp på något som skulle kunna likna ett samrådsmöte är genom en officiellt hållen hearing.
v  Några alternativa vindkraftslokaliseringar har inte redovisats även om SVAB i ett mångordigt men helt irrelevant resonemang försökt ge sken av en seriös studie av alternativa lokaliseringar. Det är tydligt att SVAB  tycks vilja övertyga tillståndsgivarna om att för SVAB:s  10 vindkraftsverk finns inga alternativ i hela Dalarna eller Sverige än just östra Sundborn.
v  Någon redovisning av de påstådda vindmätningarna som visar hur det blåser över tiden har trots upprepade frågor inte kunnat redovisas. Medelvinden gör föga upplysning om hur ofta man har att räkna med strömavbrott p g a att det blåser för mycket eller för litet. Och vem garanterar ström­tillförseln när verken står stilla.
v  SVAB, som saknar ekonomiska, tekniska och administrativa resurser för projektet, har inte velat eller kunnat svara på frågor om sin affärsidé samt hur projektet skall finansieras och administreras.
 
SVAB  har  då och då ställt ut garantier för natur, miljö, människors hälsa mm. Hur man avser att hantera dessa garantier, när verkligheten avviker  från den garanterade , har vi inte kunnat få något svar på.
 
SVAB har i olika sammanhang gjort påståenden i bl a tekniska/fysikaliska frågor. Så t ex
v  påstår SVAB att ”det är inte bevisat att lågfrekvent buller är skadligt för människan” vilket det är.
v  påstår SVAB att det finns stort stöd för vindkraftsetableringen i bygden, vilket de flesta vet inte är sant.
v  påstår SVAB att en fördubbling av ljudnivån inte är märkbar för det mänskliga örat, vilket inte är sant.
v  hävdar SVAB i ansökan att deras 10 verk skall generera 30 Mw och ge 96,8 Gwh/år. Det förutsätter en faktisk verkningsgrad för verken, som är nästan dubbel så stor som för dagens verk . Hur går det till?
 
Vi förutsätter att länsstyrelsen före beslut tillser att SVAB genomför ett formellt samråd enligt miljöbalkens intentioner och att länsstyrelsen låter sig vara representerad på detta samråd. Vi tror att, som en komplet­te­ring till ett formellt samråd,  skulle en hearing under länsstyrelsens ordförandeskap  kunna utgöra ett värde­fullt kompletterande underlag för länsstyrelsens beslut i ansökningsfrågan. SVAB har mycket att förklara.
 
För föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft

Rolf Kroon                        Viveka Friberg                   Christina Sand                     Jan Sondén
Ordförande                      Styrelseledamot              Styrelseledamot                Styrelseledamot
Sakägare                           Sakägare                              Sakägare                               Sakägare

måndag 11 februari 2013

Brev till Inger Svanström, Länsstyrelsen


Till Inger Svanström, Inger.Svanstrom@lansstyrelsen.se
Chef för rättsenheten, tillika ordförande i miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84  FALUN
                                                             
Om Sundborn Vinds AB vindkraftsansökan.

Vi, några av många kvinnliga sakägare i ärendet, skriver till dig, Inger Svanström, då vi inte kan hitta någon annan att vända oss till med våra farhågor om hur tillståndsprocessen gått och går till. Vi skriver till dig då vi tror att du har både inflytande och kompetens att med oväld säkerställa ett rättssäkert handläggande i regel­verkens, främst kanske miljöbalkens, bestämmelser och andemening. Vi skriver för att vi tycker att debatten varit för mansdominerad och ofta rört sig om perifera tekniska frågor. Vi skriver för att vi kvinnliga sakägare från våra yrkesliv tillsammans har djupa kunskaper inom bl. a områdena miljö, kultur och humanism. Områden som SVAB och nu en majoritet av kommunfullmäktige inte tycks tillmäta något intresse.

Den 22 november 2012 beslutade Falu kommunfullmäktige med rösterna 33 för (ja-sidan) och 25 emot (nej-sidan) att, som beslutet lyder enligt fullmäktige­protokollet, ”Sundborn Vinds AB ansökan om vindkraftspark i Sundborn tillstyrks.” (Sundborn Vind AB fortsättningsvis förkortat till SVAB). Ett oenigt fullmäktigebeslut som också kan beskrivas som att nejsidan företräder drygt 40% av kommunens invånare, d v s så räknat skulle en 23 000 av kommunens invånare vara emot SVAB vindkraftsplaner för östra Sundborn.  Jan Sondén har bloggat några reflektioner över beslutet (bifogas), reflektioner som vi tycker är viktiga och relevanta.
 
Vi har som sakägare följt SVAB:s agerande sedan maj 2010. Under hela processen har det varit tydligt att SVAB ansett sig helt säkra på att få det avsedda tillståndet och att all formalia runt en ansökan för SVAB varit just bara en formsak. Det kan förklara alla bristerna i ansökan och i kontakterna med sakägare m fl. Det är som om det funnits två vägar för ansökan; en som hjälpligt skulle svara upp mot regelverkets krav och så en väg som gått helt vid sidan av i form av olika underhandskontakter.

SVAB har hela tiden påstått att de talat och talar med Falu kommun, som enligt SVAB har ställt sig positivt till SVAB:s vindkraftplaner i östra Sundborn. Många har frågat SVAB:s ledning  med vilka de talat, om det finns någon skriftlig utfästelse utan att få några svar. Någon dokumentation som styrker SVAB:s påståenden om kommunens utfästelser tycks inte heller existera.

De politiska besluten är inte alltid lätta att förstå och ofta inte mycket att göra något åt. Man kan dock förundras över att så många av fullmäktigeledamöterna så lättvindigt och utan motiveringar kunnat bortse från egna och mera allmängiltiga styrdokument och egna uttalade ambitioner inom miljö- och kulturområdena och i omsorgen om den enskilda människan.

Till sist, skulle SVAB omsider komma att uppfylla regelverkens krav för tillstånd bör detta villkoras att gälla enbart SVAB och att ett sådant tillstånd inte kan överlåtas på annan. Detta för att förhindra att tillståndet för­vandlas till ren handelsvara samt för att säkerställa att SVAB kan ställas till ansvar, göras skadeståndsskyldig för alla löften man ställt ut om minimerade störningar för miljön och de boende.

Vi som skriver detta har alla hundraåriga rötter i falubygden. Med vänliga hälsningar

Viveka Friberg                         Ann Resare                         Christina Sand                                
Gunilla Sondén                          m. fl.


Extra bilagan                                                      

Om Sundborn Vinds AB vindkraftsansökan.
Komplettering av tidigare skrivelse daterad Falun den 28 januari 2013.
 
Vår skrivelse till dig den 28 januari kom att få ett mycket stort och positivt gensvar. Många har anmält att de vill vara med som undertecknare, det har dock inte varit helt lätt att på kort tid klara ut vilka som i formell mening är faktiska sakägare. Vi har därför valt att enbart förteckna dem som vi med säkerhet vet är sakägare.
 
Förteckningen överlämnas härmed  med e-post som en manifestation av några av alla de som värnar om våra mjuka värden som miljö, natur, kultur och människors livskvalitet.

Förteckning över undertecknare/sakägare:
Astrid Melander                 
Annika Ol-ers                                          
Iris Hansson                       
Lotta Sand                             
Eva Olhans                           
Christina Sätterberg              
Ann-Christine Sein               
Birgit Eriksson                      
Barbro Sindler-Hult              
Kerstin Salwén                      

 

lördag 9 februari 2013

Kaliber

Radioprogrammet Kaliber kommer att handla om ifrågasättndet av vindkraftsetableringar.
Programmet kommer att sändas i morgon, söndag 10 feb. kl. 12.00.
Repris måndag 11 feb. kl.10.03.

Lyssna alltså på Kaliber som sänds i P1
Undersökande journalistik från Göteborg!

Tips, Gunilla Sondén

tisdag 22 januari 2013

Reflektioner

Om ett vindkraftsbeslut, några reflektioner

2013. Ett nytt år och vi kan betrakta 2012 års händelser med perspektiv och eftertanke. Den 22 november 2012 beslutade Falu kommunfullmäktige med rösterna 33 för (ja-sidan) och 25 emot (nej-sidan) att, som beslutet lyder enligt fullmäktige­protokollet, ”Sundborn Vinds AB ansökan om vindkraftspark i Sundborn tillstyrks.” (Sundborn Vind AB fortsättningsvis förkortat till SVAB).

Så här i efterhand framstår beslutet, den diskussion som föregick beslutet och flera uttalanden från ja-sidan efter beslutet som minst sagt udda. Jag tänker då inte i första hand på ja-sidans osakligheter i rena enkla fakta; det fanns uppenbarligen politiker som inte kunde skilja på mega-, giga- och tera (det är som att inte veta skillnaden mellan gram, kilo och ton), någon som trodde att avvecklingen av kärnkraften skulle frigöra en mängd vattenkraftsel, etc, etc. Nej, det som mest sticker ut så här i efterhand är två andra uttalanden.

Det första handlar om att både kommunstyrel­sen(KS) och fullmäktige konstaterar att det finns flera brister i SVAB:s ansökan/miljökonsekvensbeskrivning. Trots det går man till beslut. Bristerna föranleder inte heller ja-sidan till något annat än ett uttalande om att man utgår från att länsstyrelsen åtgärdar bristerna. Någon tanke på att en väl genomarbetad miljökonsekvensbeskriv­ning skulle kunna påverka de egna ställningstagan­dena föreligger tydligen inte. Man får en känsla av att S, C och MP hade kunnat tillstyrka SVAB:s ansökan utan några konsekvens­beskrivningar alls, att man väldigt tidigt bestämt sig för säga ja till SVAB. Men varför det. Har man redan från början under hand gjort utfästelser till SVAB som man nu inte anser sig kunna backa från. Och om så är fallet, på vilka grunder då? Man kan undra. SVAB skrev redan på sin skärmut­ställning i Karlsby­hedens Folkets hus den 24 mars 2011 att ”Falu kommun är positiv till etablering”, d v s långt innan det ens förelåg någon ansökan och en vindkraftsetablerings alla konsekvenser ännu inte var klarlagda. Hur visste SVAB att ”kommunen” var positiv och, om påståendet är sant, vem eller vilka är ”kommunen”?

Det andra uttalandet som sticker ut är Jonny Gahnshags i lokaltidningarna om att ”man kan inte låta opinionen styra”. Dels för att det inte är sant, dels för att det låter som en brasklapp, ”härtill är jag nödd och tvungen”, ett försök till ursäkt till alla de som inte vill ha vindkraften i östra Sundborn. Det är inte sant, för visst har ja-sidan låtit sig styras av opinioner, fast av andra än de som stöder nej-sidan. Ja-sidan är helt uppenbart styrd av de intressen som före­träds av vindkraftslobbyn och av SVAB:s strävanden efter privatprofit. Hur har man alls kunnat försätta sig i en sådan beslutssituation? Och därigenom också skapa en direkt konflikt med dem som vill bevara ett mång­hundra­­­­­årigt kulturarv och värna om den enskilda, lilla, människan. Just sådant som S, C och MP också säger sig stå för.

Men visst, det är mycket som ja-sidan tyvärr inte har låtit sig styras av, t ex bl. a
·         Man har inte låtit sig styras av sin egen miljönämnd, som sagt nej till    vindkraftsetableringen
·         Man har inte låtit sig styras av kommunens egna styrdokument som t ex den egna vindkraftsplanen
·         Man har inte låtit sig styras av miljöbalkens portalparagraf, 1§, 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpnings­område. En utbyggnad enligt SVAB:s planer skulle strida mot allt som där föreskrivs
·         Man har inte låtit sig styras av de egna partiernas programdeklarationer.
·         Man har inte låtit sig styras av vad vi i dagligt tal kallar för allmänna försiktighetsprinciper.

S, C och MP har mycket att förklara. Hur kan man så totalt strunta i våra lagar, regelverk och styrdokument? Varför försvarar man med sådant ursinne SVAB:s destruktiva planer för östra Sundborn? Den uppenbara frågan blir till sist, vad står S, C och MP egentligen för, då partiernas faktiska handlande inte tycks ha något samman­hang med partiernas alla vackra ord om att man vill värna vår miljö, kultur och människors livskvalitet.

Jan Sondén