Translate

torsdag 25 oktober 2012

Vad står Miljöpartiet i Falun för ?

Frågan har blivit högaktuell sedan planerna på Vindkraftsanläggningar i östra Sundborn varit uppe till behandling i kommunens miljönämnd respektive i kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU). I det ena röstade miljöpartiet nej - i miljömämnden. I det andra röstade man ja - i KSU.
Motiveringen skulle vara att Sundborn Vind AB (SVAB) nu skulle ha svarat på alla frågor. Men så är det inte.

Det finns fortfarande minst lika många obesvarade frågor idag som för drygt 2 år sedan. Och mängder av oklarheter om energiproduktion, vinddata, påverkan på djur och natur, påverkan av ljus- och bullerstörningar på människor och djur, påverkan på våra vattendrag och sjöar, m.m.

Varför verkar miljöpartiet så angeläget om att tillåta vindkraften i östra Sundborn, som i ett slag skulle förstöra det mesta av de värden som miljöpartiet säger sig värna om?

 JS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar