Translate

tisdag 23 oktober 2012

Sundborn Vind AB (SVAB) bluffar och mörkar.

SVAB ansökan om uppförande av 10 st vindkraftverk i östra Sundborn är forfarande full med obesvarade frågor, några av dem ända från maj 2010. Många uppgifter i ansökan och dess bilagor är därtill felaktiga och kanske avsiktligt vilseledande.

Några exempel.
SVAB säger att man skall leverera 30 MW till nätet som ska ge en årsproduktion om ca 100 tWH. Det betyder att SVAB räknar med en årsverkningsgrad på verken med 35-40%, viket är mer än dubbelt så mycket som dagens vindkraftverk ger. Hur går det till?

Vidare är bullerutbredningen minimalistisk och någon hänsyn har uppenbarligen inte tagits till de ackumelerade effekterna från samgrupperade verk. Det verkar som om SVAB känt på sig att redovisad bullerutbredning är orimligt begränsad.
På en skärmutställning påstod man då helt frankt att människan - vem det nu är - knappast uppfattar en fördubbling av ljudstyrkan som en ljudförändring. För det skulle krävas en ökning med minst en 10-dubbling.

Mörkar gör SVAB genom att inte kunna eller vilja redovisa hur det blåser över tiden. I stället framhåller man att det blåser tillräckligt och att medelvinden över året är ca 7 m/s, två helt meningslösa påståenden. Viktigt vore att få veta hur ofta och länge som vindkraftverken kommer att stå stilla, då reservkraft, vattenkraft, måste rycka in.

Med vindkraft byter vi billig vattenkraft mot dyr vindkraft och får i utbyte ett skövlat kulturlandskapoch en förstörd livsmiljö för människor och djur.

Jan Sondén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar