Translate

torsdag 25 oktober 2012

Har Centerpertiet i Falun någon miljöpolitik?

Centern verkar anse att det är helt i linje med sin politiska inriktning att tillåta skövling av östra Sundborns unika natur, förstöra oersättliga natur- och kulturvärden och låta förvandla östra Sundborns bygder till en ljus- och bullertrakt.

Har man klart för sig att man ständigt och milsvitt kommer att vara störd av högintensivt blinkande vitt ljus på verkens masttopp samt , kanske, av fast vitt ljus på verkens vingspetsar? Det betyder sammantaget för 10 verk 10 fasta, blinkande intensivljus och kanske 30 st roterande! Aldrig kommer det att vara tyst.

Är det så centern i Falun värnar vår miljö och lever upp till Maud Olofssons uttalande för inte så länge sedan att centern "skall sätta medborgarna i centrum" och "ta medborgarnas perspektiv"?

Redan Abraham Lincoln framhöll, riktat till "politiker" att man kan lura hela folket en del av tiden och en del av folket hela tiden men man kan inte hoppas på att kunna lura hela folket hela tiden. Centern lever farligt.

Carolina Malmeström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar