Translate

tisdag 13 november 2012


 
 
 Björn Ristners  bilder 
 
 
 


 


     Här är Björns brev till våra politiker!                                                         
 
Hej mina politiker.

Vill bara fråga hur man kan låta ett kraftbolag prospektera för 10-talet vindsnurror i närheten av Falun-Sundborn i en storlek som är större än Kaknästornet!!??? Detta utan att ens ha producerat bilder eller vägnät för detta!

-Kan ni verkligen se framför er, dessa enorma verk på höjderna bakom Karlsbyheden sett från Falun när ni kommer ut på ängarna vid Danholn???

-Kan ni verkligen förstå förödelsen av Sundbornsleden det skulle innebära med Råberget som guldkornet i den med ett verk rakt framför den utsikten över Runn, Falun, Sundborn och Toftan?

Vi kan inte ens tänka oss mindre verk på dessa platser!

Det måste finnas lämpligare ställen både sett ur vindtillgång och minskad visuell miljöförstöring – Havet, t.ex!!

Bifogar några bilder där ni ska tänka er in i hur det blir med en skog av ”Kaknästorn”.

Bilderna från utsiktsplatsen på Råberget visar kullen framför där ett av jätteverken är planerat att stå. Den kullen blir helt avskalad för att hysa verket. En ”autostrada” för jättefordonen som ska leverera verket till toppen kommer in mellan nämnda kulle och utsiktsplatsen.

Hälsningar Björn och Göta Ristner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar