Translate

söndag 18 november 2012

Bygdeplundring

18 nov 2012
Bygdeplundring i Falu kommun
Inför fullmäktiges beslut den 22 november 2012 om vindkraftsetablering i östra Sundborn. 
Sundborn Vind AB vill bygga vindkraftverk i östra Sundborn. Nu har alla argument för och emot malts ner till två helt avgörande frågor.
1. Vill vi bevara ett karakteristiskt kulturland­ska­p, säkra tradi­tionella fritids- och rekreationsområden, värna och utveckla våra gamla fäbodmiljöer med både permanent- och fritidsboende, garantera livskvaliten för alla inom kommunen, inte bara för män­niskor utan även för däggdjur, fåglar och fiskar samt säkerställa den biologiska mångfalden? En vindkraftutbyggnad i östra Sundborn skulle i ett slag förstöra förutsättningarna för detta.

2. Eller vill vi låta Sundborn Vind AB få plundra bygden på de flesta av dessa värden. Vad skulle vi få i stället? Jo, kanske några enstaka årsarbeten. De enda som skulle vinna på en utbyggnad är Sundborn Vinds aktieägare samt markägarna som räknar med att kunna skapa sig en förmögenhet genom att skövla allas vårt gemensamma kulturarv.

Det finns tydligen de bland fullmäktige som överväger att stödja Sundborn Vinds planer. Frågan är då, varför? Det måste både den enskilde fullmäktigeledamoten och partierna kunna svara på. Och alla bör vara förvissade om att räkenskapens tid kommer och att ansvar kommer att utkrävas.

Jan Sondén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar